Individuální školení k autorizaci ČKAIT ještě v červnu

Přípravné školení na autorizační

zkoušku ČKAIT

pro obor

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Po peripétiích způsobených mimořádnou událostí posledních týdnů nabízím opět zájemcům individuální intenzivní školení a přípravu na autorizační zkoušku ČKAIT. Výuka je určena pro všechny zájemce o odbornou přípravu na autorizační zkoušku.

Možnost školení ještě v červnu 2020 nebo následně v září 2020. 

Hotelová škola v Poděbradech se otevírá 19.6.2020 a mohu ihned navázat školením. Pokud budete mít zájem, ozvěte se mailem nebo telefonicky, domluvíme se. Pro uspořádání je potřeba minimálně 4 uchazečů.

 

^