Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT pátek 1.11.2019 až neděle 3.11.2019

Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT pro obor
STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Po množících se dotazech a požadavcích individuálních zájemců nabízím individuální intenzivní školení a přípravu na autorizační zkoušku ČKAIT. Výuka je určena pro všechny zájemce o odbornou přípravu na autorizační zkoušku a zahrnuje:


- seznámení s průběhem a přípravou zkoušky, rozdílová zkouška
- o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, voda trochu jinak)
- základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie v rozsahu požadovaném pro zkoušku
- extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana)
- vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků, cena vody)
- vodní toky (vodstvo ČR, přirozené VT, úpravy VT, hrazení bystřin, revitalizace, renaturace)
- vodní díla (definice, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl za povodní)
- vodní stavby - hydrotechnické (přehrady, nádrže, jezy, plavba, využití vodní energie)
- zdravotně technické (vodárenství, stokování, čištění odpadních vod)
- meliorační (pedologie, protierozní ochrana, MVN, závlahy, odvodnění)
- provoz vodních děl (manipulační a provozní řád, kanalizační řád, program TBD, …)

V závěrečném bloku si zkusíme zkoušku nanečisto na vzorových příkladech zkušebních otázek. V kurzu je možno konzultovat i předkládané dokumentace k autorizační zkoušce. Vlastní školení bude třídenní a bude uspořádáno pro dobrou dopravní dosažitelnost v lázních Poděbrady. Součástí nabídky je i ubytování se snídaní a drobné občerstvení po dobu školení. Na oběd bude přestávka s možností využít místní nabídky nebo nabídky stravování ve městě.

Termín: pátek 1.11.2019 až neděle 3.11.2019
Místo: Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady
Cena: Platba předem 15.000,- Kč/os., bez ubytování, 16.000,- Kč/os., vč. ubytování (ceny bez DPH), po přihlášení bude vystavena faktura
Přihlášky: e-mailem na petr.pif@seznam.cz nebo hana.kankova@atlas.cz
telefonicky na 602 103 553 nebo 603 516 737

Velmi vysoká úspěšnost absolventů školení při vlastní autorizační zkoušce

^