• Vše o vodě a s vodouvoda - láska - radost - vděčnost
 • Vodohospodářplný energie, invence a nápadů s přirozeným citem pro vodu
 • Dlouholeté zkušenostivýjimečné spojení odborné, provozní, akademické a pedagogické praxe
 • Vzdělávání a školenív oboru od dělnických profesí až po přípravu odborníků na autorizaci
 • Autorizace ČKAITpříprava na autorizační zkoušku techniků a inženýrů
 • Vodohospodářské minimumunikátní výukový program Vodní hospodářství v kostce
 • Expertní činnostodborné poradenství a konzultace
 • Hydrotechnikapřehrady, nádrže, jezy, zdrže, vodní cesty a plavba
 • Vodní dílanávrh, provoz, opravy, rekonstrukce, modernizace
 • Malé vodní elektrárnyposudky, návrhy, optimalizace, modernizace, provoz
 • Studie, záměry, posudkyzáměry a návrhy vodohospodářských staveb
 • Zásobování vodouobyvatelstvo, průmysl, zemědělství, zasněžování, rekreace
 • Sucho a povodněochrana před hydrologickými extrémy
 • Voda v krajiněprameny, malé vodní nádrže, protierozní opatření
 • Vodohospodářská řešeníhydrologie, zásobování a hospodaření s vodou
 • Manipulační a provozní řádyvodní díla a vodohospodářské soustavy
 • Zkušební komisařČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)
 • LektorNadace pro rozvoj architektury a stavitelství České stavební akademie
 • Předseda odborné skupinyVodní toky a nádrže České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti (ČVTVHS)
 • Fotoarchivhistorie výstavby a provozu přehrad nejen severozápadních Čech
Vše o vodě a s vodou1 Vodohospodář2 Dlouholeté zkušenosti3 Vzdělávání a školení4 Autorizace ČKAIT5 Vodohospodářské minimum6 Expertní činnost7 Hydrotechnika8 Vodní díla9 Malé vodní elektrárny10 Studie, záměry, posudky11 Zásobování vodou12 Sucho a povodně13 Voda v krajině14 Vodohospodářská řešení15 Manipulační a provozní řády16 Zkušební komisař17 Lektor18 Předseda odborné skupiny19 Fotoarchiv20

Ing. Petr Vít – „Vše o vodě a s vodou", vzdělávání, školení, příprava na autorizaci ČKAIT, expertní činnost, hydrotechnika, zásobování vodou, MVE, zasněžování, povodně i sucho, povodňové plány, manipulační a provozní řády, studie, záměry

 

 

Vodohospodář

 

Celý život se točím kolem vody, doslovně "velký" (téměř dvoumetrový) vodohospodář. Starám se, aby vodní díla fungovala tak, jak mají. Řada z nás si ani neumí představit, co všechno to obnáší. Často to není žádná procházka kolem zurčícího potůčku, ale i pěkné vlnobití a šplouchance.

Mám vodu rád a dovolte mi tuto lásku a vděčnost předat i Vám

 

  

Opravdu velký vodohospodář plný energie, invence a nápadů s přirozeným citem pro vodu a vše související. Výjimečné spojení odborné, provozní, manažerské, akademické a pedagogické praxe s více než 30.letou praxí ve správě povodí, řízení a provozování vodních děl a toků, řízením odborných i účelových týmů, s vysokou zodpovědností, s přípravou a realizací projektů a staveb všemožných velikostí a zaměření, s provozem velkých a rozsáhlých vodohospodářských soustav, objektů a zařízení. Uplatnění praktických znalostí, zkušeností, dovedností a odbornosti ve vodním hospodářství a navazujících oborech, konzultant, expert, řešitel, poradce, lektor, školitel, technický dozor staveb, supervizor.

Vzdělávání a školení jednotlivců i kolektivů v celé šíři oboru, příprava na různé odborné zkoušky, příprava na autorizační zkoušku ČKAIT. Tematické přednášky o vodě a vodním hospodářství. Pedagogická praxe při odborné výuce na vysoké škole (ČVUT Praha a UJEP Ústí nad Labem). Zkušební komisař České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Předseda odborné skupiny Vodní toky a nádrže České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s. (ČVTVHS). Člen Českého přehradního výboru (ČPV). Lektor Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství České stavební akademie.Informace o individuální přípravě na autorizační zkoušku ČKAIT naleznete zde

 

 

^