Vivat voda

Můj velmi dobrý kamarád, znalý, zkušený a jako já stále mladý vodohospodář Karel Macas je velká hračička. Umí báječně kreslit a také sepisuje básničky, povídky apod. Jeho doménou jsou básničky na stejné počáteční písmeno. Společně jsme si zkusili jen tak bez přípravy více než hodinovou přednášku o vodě a bylo to prima a v pohodě a co více, publikum to přijalo troufám si říci s nadšením. Doufám, že si Karel najde čas a zopakujeme si to a pomůžeme šířit informace o vodě. Sám tak činím kde se dá, ale ve dvou je to větší zábava jak pro nás, tak i pro posluchače...

Pro pobavení a odlehčení s jeho souhlasem přidávám "V ódu", 150 slov na V o vodě. Tak a jdeme na to:

 

Vivat voda!                                     

Vroucím výkřikem velebme výjimečný význam vody. Vždyť všeobjímající vodu vnímáme všude vůkol. Vědci vyvozují vysoký výskyt vody ve vesmíru. Vážení, vysledujme vespolek velkolepý vandr vody: Voda, vyčkávající ve výšce většinou vyprší, vymrzne-li, vločkami vysněží. Vodu většinou vstřebá vlnící vodstvo včetně veletoků. Vyplavenou vodu vezmou výmoly. Ve vegetaci vykropená voda vesměs vsákne. Vsáklá voda vyvěrá ven výrony, vřídly.

Vodu vhodnou vypití vodohospodáři vyčerpají. Ve výrobně vody všechnu vyfiltrují, vydezinfikují, vyskladní ve vodojemech. Vodovodní větve vodu vedou ve velkoměsta, vesnice, výčepy. Vodu vypijeme, vhodně využijeme. Vesměs všechnu vymočíme, vypotíme, vyplivneme. Vědry vody vyzaléváme vegetaci. Vytěžíme vitamíny. Ve vodě vypereme, vyčistíme věci, vše vymyjeme.  Ve vodě vaříme večeři. Ve vaně všechny vykoupeme. Vše vezme výlevka, včetně WC výkalů. Výborně! Vodohospodáři  vodu velkolepě vyčistí ve vyhnívacích vanách, všechnu vesměs vrátí ve vodoteč. Vodáci, voraři, veslaři … volavky, vydry, velryby, … veskrze všichni vodomilci volají: „Vivat voda!“

Velebme vodu. Vždyť vymizí-li voda, vše vyhyne!

 

 

 

 

 

^