Povodňová služba

Na počátku mé kariéry byla povodeň vzácností a o to více jsme se na ni těšili. Byly  to pro nás "žně" a příprava na věci budoucí. Úspěšné řízení a zvládání povodní mi otevřelo i cestu z dispečinku do funkce ředitele největšího závodu Povodí Ohře. Povodeň je běžným přírodním jevem, ale pro nás mimořádná situace provázená řadou problémů a škod, často i utrpením a tragickými důsledky. Mnohokráte si za vše můžeme sami, protože lezeme vodě do cesty a do jejího království.

 

 

^