Expertní činnost

Ve své dlouholeté odborné praxi jsem řešil nespočet situací, úloh, problémů, projektů, staveb a mimořádných situací týkajících se všech možných vodohospodářských problematik. Na vodních tocích, dílech a objektech, na stavbách, při zpracování záměrů, projektové přípravě, realizaci, přejímkách i následném provozu jsem prošel nejlepší a nenahraditelnou školou. Znalosti, dovednosti, um, cit, odbornost a zkušenosti je to, co garantuji ve své další soukromé praxi jako autorizovaná osoba. Nabízím spolupráci s významnou přidanou hodnotou zadavatelům, investorům, projektantům, dodavatelům, dozorům, úřadům, provozovatelům, jednotlivcům, fyzickým i právnickým osobám. Přináším nápady, inspiraci, nadhled a užitek do všech vodohospodářských úloh a projektů z celého spektra oborových specializací.

Vybrané příklady zajímavých akcí s podílnictvím mé maličkosti jsou v následující galerii. Vždy u každé akce je můj významný podíl alespoň v jedné z otázek

proč - co - jak

  

 

^