Články a aktuality

Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT pátek 1.11.2019 až neděle 3.11.2019

Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT pro obor
STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Termín: pátek 1.11.2019 až neděle 3.11.2019
Místo: Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady
Cena: Platba předem 15.000,- Kč/os., bez ubytování, 16.000,- Kč/os., vč. ubytování (ceny bez DPH), po přihlášení bude vystavena faktura
Přihlášky: e-mailem na petr.pif@seznam.cz nebo hana.kankova@atlas.cz
telefonicky na 602 103 553 nebo 603 516 737

Velmi vysoká úspěšnost absolventů školení při vlastní autorizační zkoušce

 

Více v textu po otevření stránky nebo PDF souboru

Individuální školení k autorizaci ČKAIT

Individuální školení k autorizaci ČKAIT

Připravuji přípravné školení k autorizaci ČKAIT v oboru voda. Více v přiložené pozvánce. Pozvánka školení ČKAIT 06.2019.JPG

Vodohospodářské minimum - opakování

Vodohospodářské minimum - opakování

Při školení vždy opakujeme již probranou látku. Můžete si zde stáhnout podklad k tomuto opakování.

Školení k autorizaci ČKAIT

Školení k autorizaci ČKAIT

Technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 U staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Cílem je zvýšit kvalitu provádění staveb. Od 1. ledna 2018 se mění § 152…

Průvodce Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Průvodce Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Kniha Jana Stráského, předsedy Klubu českých turistů, navazující na knihu Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Průvodce si však všímá přehrad také z jejich krajinotvorné, sportovní a rekreační funkce. Cílem je přivést k těmto pozoruhodným dílům turistu. Pro knihu jsem zpracoval korekturu odborných částí jednotlivých přehrad.

Kniha 50 let Povodí Ohře

Kniha 50 let Povodí Ohře

Před odchodem z Povodí Ohře jsem dostal za úkol dohlížet nad připravovanou knihou O řece a lidech. Práce to byla časově náročná, ale i zábavná a byla připomenutím, alespoň pro mne, mého více než 30 letého působení v podniku. Měl jsem to štěstí poznat celé území Povodí Ohře a podstatnou většinu jeho děl a toků, což mi bylo vydatným pomocníkem. Spolupráce s vydavatelkou a většinovou autorkou Mgr. Holečkovou byla často náročná na nervovou soustavu, ale výsledek stojí za to. Kniha vyšla v roce 2016 a je připomenutím práce generací vodohospodářů v severozápadních Čechách. Jsem autorem osnovy, náplně a uspořádání knihy a některých článků, statí a fotografií.

^