Články a aktuality

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ K AUTORIZAČNÍ ZKOUŠCE ČKAIT změna termínu na 2. až 4. 2. 2022

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ K AUTORIZAČNÍ ZKOUŠCE ČKAIT změna termínu na 2. až 4. 2. 2022

  Pozor změna termínu školení! Nový termín 2. až 4. února 2022         

Povídání o přehradách

Povídání o přehradách

Zvu Vás v rámci programu pro veřejnost "Vše o vodě a s vodou v kostce" na přednášku POVÍDÁNÍ O PŘEHRADÁCH A JEJICH HAVÁRIÍCH, kterou připravuji ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Liberci. Přijďte si poslechnout proč a jak je to s přehradama a také…

Vodohospodářské minimum - opakování

Vodohospodářské minimum - opakování

Při školení vždy opakujeme již probranou látku. Můžete si zde stáhnout podklad k tomuto opakování.

Průvodce Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Průvodce Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Kniha Jana Stráského, předsedy Klubu českých turistů, navazující na knihu Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Průvodce si však všímá přehrad také z jejich krajinotvorné, sportovní a rekreační funkce. Cílem je přivést k těmto pozoruhodným dílům turistu. Pro knihu jsem zpracoval korekturu odborných částí jednotlivých přehrad.

Kniha 50 let Povodí Ohře

Kniha 50 let Povodí Ohře

Před odchodem z Povodí Ohře jsem dostal za úkol dohlížet nad připravovanou knihou O řece a lidech. Práce to byla časově náročná, ale i zábavná a byla připomenutím, alespoň pro mne, mého více než 30 letého působení v podniku. Měl jsem to štěstí poznat celé území Povodí Ohře a podstatnou většinu jeho děl a toků, což mi bylo vydatným pomocníkem. Spolupráce s vydavatelkou a většinovou autorkou Mgr. Holečkovou byla často náročná na nervovou soustavu, ale výsledek stojí za to. Kniha vyšla v roce 2016 a je připomenutím práce generací vodohospodářů v severozápadních Čechách. Jsem autorem osnovy, náplně a uspořádání knihy a některých článků, statí a fotografií.

^