Články a aktuality

Vodní hospodářství 06/2013

Vodní hospodářství 06/2013

Zamyšlení nad dnešním vodohospodářským školstvím

„Tak nám zabili Ferdinanda“, povídala jedna stará paní v jednom velice známém a nám všem blízkém českém románu slavné fiktivní postavičce našich českých dějin. Ona postavička nás poté provází postupně jednou absurdní situací za druhou v těžkých dobách první světové války a víceméně se stane v mnoha směrech symbolem češství…

 

 

Vodní hospodářství 07/2014

Vodní hospodářství 07/2014

„Pumou proti přehradě “

Ve druhé polovině září připravila naše společnost další a již tradiční zahraniční odborný tématický zájezd. Tentokráte jsme navštívili Německo a Francii. Z připraveného průvodce zájezdu jsme se shodli, že by bylo zajímavé zveřejnit podrobnosti leteckého útoku a protržení přehrad v Porúří v průběhu 2. světové války.

Vodní hospodářství 06/2013

Vodní hospodářství 06/2013

„Vývoj využití vodní energie u nás “

Psát v dnešní době o využití obnovitelných zdrojů energie u nás v Čechách není asi nejlepším tématem. Naši usilovně pracující politikové, a s nimi i většina médií, vytváří až hysterii očerňující celý tento obor. Přitom smysluplné využití obnovitelných zdrojů energie mělo, má a jistě i v budoucnu bude mít nezastupitelný prostor. Připomínám však smysluplné…  Jsme však v Čechách a jenom snad my (nebo lépe řečeno naše politická elita) dokážeme ze smysluplného a prospěšného vytvořit bramboračku, jako v případě fotovoltaiky.

 

 

 

^