Vodní hospodářství 06/2013

„Vývoj využití vodní energie u nás “

Psát v dnešní době o využití obnovitelných zdrojů energie u nás v Čechách není asi nejlepším tématem. Naši usilovně pracující politikové, a s nimi i většina médií, vytváří až hysterii očerňující celý tento obor. Přitom smysluplné využití obnovitelných zdrojů energie mělo, má a jistě i v budoucnu bude mít nezastupitelný prostor. Připomínám však smysluplné…  Jsme však v Čechách a jenom snad my (nebo lépe řečeno naše politická elita) dokážeme ze smysluplného a prospěšného vytvořit bramboračku, jako v případě fotovoltaiky.

 

 

 

^