Individuální školení na autorizační zkoušku ČKAIT

Jako jediný u nás nabízím unikátní individuální intenzivní přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT. Školení probíhá v Hotelové škole Poděbrady, kde máme na jednom místě jak ubytování, stravování, tak i učebnu. Školení provádím na objednávku i v místě působení Vaší firmy dle domluvy. Školení a výuka je určena pro všechny zájemce o odbornou vodohospodářskou přípravu na autorizační zkoušku v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství se zaměřením nejen na hydrotechniku a zahrnuje:

        - seznámení s průběhem a přípravou zkoušky

        - rozdílová zkouška

        - o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, krystaly vody)

        - základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie

        - extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňová služba)

        - vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků, cena vody)

        - vodní toky (vodstvo ČR, přirozené VT, úpravy VT, hrazení bystřin, revitalizace a renaturace)

        - vodní díla (definice, příprava a výstavba, technicko bezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl)

        - vodní stavby

                - hydrotechnické stavby (přehrady, nádrže, jezy, vodní cesty a plavba, využití vodní energie)

                - zdravotně technické stavby (vodárenství, stokování, čištění odpadních vod)

                - meliorační stavby (pedologie, závlahy, odvodnění, protierozní ochrana, malé vodní nádrže)

         - provoz vodních děl (manipulační řád, provozní řád, kanalizační řád, program TBD, provozní deník)

V závěrečném bloku provádím zkoušku nanečisto s nácvikem na vzorových příkladech zkušebních otázek z celé široké škály všech specializací vodního hospodářství. V rámci školení je možno konzultovat i předpokládané dokumentace pro autorizační zkoušku.

 

 

Velmi vysoká úspěšnost absolventů při vlastní autorizační zkoušce

 

 

 

Přihláška na individuální kurz autorizace ČKAIT

Kontaktní údaje

Zaškrtněte stupeň autorizace

Prosím, přepište text z obrázku

*) Pole označená hvězdičkou jsou povinná

^