Kniha 50 let Povodí Ohře

Před odchodem z Povodí Ohře jsem dostal za úkol dohlížet nad připravovanou knihou O řece a lidech. Práce to byla časově náročná, ale i zábavná a byla, alespoň pro mne, připomenutím mého více než 30 letého působení v podniku. Měl jsem to štěstí poznat celé území Povodí Ohře a podstatnou většinu jeho děl a toků, což mi bylo vydatným pomocníkem. Spolupráce s vydavatelkou a většinovou autorkou Mgr. Holečkovou byla často náročná na nervovou soustavu, ale výsledek stál za to. Kniha vyšla v roce 2016 a je připomenutím práce generací vodohospodářů v severozápadních Čechách. Jsem autorem osnovy, náplně a uspořádání knihy a některých článků, statí a fotografií.

 

 

^