Publikace

Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Zatím největší kniha, kterou jsem inicioval a přímo se podílel na jejím vzniku i obsahu. Námět vzniknul v jedné kavárně v Liberci při povídání s vydavatelkou a nakladatelkou paní Ing. Květou Vinklátovou z nakladatelství Knihy 555 Liberec. Svěřil jsem se, že by se mi líbilo sepsat a vydat monografii našich přehrad, protože za více než 100 let jejich výstavby a provozu u nás nic takového dosud nevzniklo. Slovo dalo slovo a po oslovení pana profesora Broži se mi podařilo dát dohromady celý tým a výsledek byl nad mé očekávání. Krásná a velká kniha, která se dočkala i druhého vydání.

Průvodce Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Průvodce Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Kniha Jana Stráského, předsedy Klubu českých turistů, navazující na knihu Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Průvodce si však všímá přehrad také z jejich krajinotvorné, sportovní a rekreační funkce. Cílem je přivést k těmto pozoruhodným dílům turistu. Pro knihu jsem zpracoval korekturu odborných částí jednotlivých přehrad.

Kniha 50 let Povodí Ohře

Kniha 50 let Povodí Ohře

Před odchodem z Povodí Ohře jsem dostal za úkol dohlížet nad připravovanou knihou O řece a lidech. Práce to byla časově náročná, ale i zábavná a byla připomenutím, alespoň pro mne, mého více než 30 letého působení v podniku. Měl jsem to štěstí poznat celé území Povodí Ohře a podstatnou většinu jeho děl a toků, což mi bylo vydatným pomocníkem. Spolupráce s vydavatelkou a většinovou autorkou Mgr. Holečkovou byla často náročná na nervovou soustavu, ale výsledek stojí za to. Kniha vyšla v roce 2016 a je připomenutím práce generací vodohospodářů v severozápadních Čechách. Jsem autorem osnovy, náplně a uspořádání knihy a některých článků, statí a fotografií.

^